مطالب

توضیحاتی در مورد روش FUT

توسط مارس 5, 2018 1 دیدگاه

پیدایش کاشت مو به روشFUT

در سال‌های اخیر استفاده از دسته ‌های کوچکتـر مـو موسوم بـه میـکرو گـرافت و مینی گرافت سبب نتایج بسیار رضایت بخش شـده است. نتــایج حاصل از پیوند موهای اولیه منجر به ناامیدی و بدبینی پزشکـان و مراجعین شد، اما پیشرفت دانش پیـوند مو نشان داد که می‌توان به جـای برداشت موها بـا پانچ یک نوار از پشت سر جــدا کـرده و آن نـوار را بـه قطعــات کوچکتری تقسیم کرد و سپس آن نوار را در سوراخ‌هــای پانچ شده جلوی سر کاشت.

مزایـای روش Fut

در سال‌های اخیر استفاده از دسته ‌های کوچکتـر مـو موسوم بـه میـکرو گـرافت و مینی گرافت سبب نتایج بسیار رضایت بخش شـده است. نتــایج حاصل از پیوند موهای اولیه منجر به ناامیدی و بدبینی پزشکـان و مراجعین شد، اما پیشرفت دانش پیـوند مو نشان داد که می‌توان به جـای برداشت موها بـا پانچ یک نوار از پشت سر جــدا کـرده و آن نـوار را بـه قطعــات کوچکتری تقسیم کرد و سپس آن نوار را در سوراخ‌هــای پانچ شده جلوی سر کاشت.

 

مزایای این روش

در این روش نیازی به تراشیدن موها نیست

در یک جلسه انجام می شود

جای خط بخیه پشت سر جراحی پلاستیک می شود

پیوستن به بحث 1 دیدگاه

نظر بدهید