دستگاه ایمپلنتر چیست؟

ایمپلنتر دستگاهی است برای کاشت مو سر، این دستگاه در روش bhi در کاشت مو مورد استفاده می باشد

دستگاه ایمپلنتر